Γενικά Διοικητικά Θέματα

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων - Δευ, 22/10/2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων - Δευ, 22/10/2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων - Τρί, 20/03/2018 - 11:00

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνολογία Γάλακτος - Δευ, 19/03/2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών - Δευ, 19/03/2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής