Γενικά Διοικητικά Θέματα

Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τομέα ΕΤΤ - Τρί, 30/03/2021 - 10:45

Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων "Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων", "Τεχνολογία Γάλακτος" και "Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά"

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γάλακτος - Παρ, 05/03/2021 - 09:30

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών - Παρ, 05/03/2021 - 09:30

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων - Παρ, 05/03/2021 - 09:30

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων - Δευ, 22/10/2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων - Δευ, 22/10/2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων - Τρί, 20/03/2018 - 11:00

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνολογία Γάλακτος - Δευ, 19/03/2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών - Δευ, 19/03/2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής