Ανακοινώσεις

Γενικά Διοικητικά Θέματα

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων - Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων - Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων - Τρίτη, 20 Μάρτιος, 2018 - 11:00

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνολογία Γάλακτος - Δευτέρα, 19 Μάρτιος, 2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών - Δευτέρα, 19 Μάρτιος, 2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής