Ανακοινώσεις

Γενικά Διοικητικά Θέματα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας & Οινοπνευματωδών Ποτών - Παρασκευή, 15 Οκτώβριος, 2021 - 13:45

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας & Οινοπνευματωδών Ποτών

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων - Τετάρτη, 30 Ιούνιος, 2021 - 10:45

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων - Τετάρτη, 30 Ιούνιος, 2021 - 10:30

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκλογές Διευθυντή Τομέα Ιούνιος 2021 - Πέμπτη, 24 Ιούνιος, 2021 - 12:00

Πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής για εκλογές Διευθυντή Τομέα από 01/09/21 έως 31/08/22

Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τομέα ΕΤΤ - Τρίτη, 30 Μάρτιος, 2021 - 10:45

Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων "Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων", "Τεχνολογία Γάλακτος" και "Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά"

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γάλακτος - Παρασκευή, 5 Μάρτιος, 2021 - 09:30

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών - Παρασκευή, 5 Μάρτιος, 2021 - 09:30

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων - Παρασκευή, 5 Μάρτιος, 2021 - 09:30

Πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων - Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων - Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 11:30

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων - Τρίτη, 20 Μάρτιος, 2018 - 11:00

Πρακτικό εφορευτικής Επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνολογία Γάλακτος - Δευτέρα, 19 Μάρτιος, 2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών - Δευτέρα, 19 Μάρτιος, 2018 - 11:45

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής