Λαζαρίδου Αθηνά

H Αθηνά Λαζαρίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με αντικείμενο τη Φυσικοχημεία Τροφίμων. Έλαβε Πτυχίο Γεωπονίας (1995), και Μεταπτυχιακό (1999) και Διδακτορικό (2003) Δίπλωμα από τη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Εργάστηκε στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του Πανεπιστημίου Manitoba του Καναδά ως μεταδιδάκτορας (2003-2005), καθώς επίσης και στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονική του Α.Π.Θ. ως μεταδιδάκτορας (2005-2006) και ως επιστημονικός συνεργάτης (2006-2010). Το 2010 διορίστηκε μετά από εκλογή (2009) στην ίδια Σχολή στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο ‘Επιστήμη Τροφίμων - Φυσικοχημεία Τροφίμων’. Εξελίχθηκε στις βαθμίδες της Επίκουρου και Αναπληρώτριας Kαθηγήτριας τo 2015 και 2019, αντίστοιχα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Χημεία και Φυσικοχημεία των υδροκολλοειδών με έμφαση στην κατανόηση της συμπεριφοράς των πολυσακχαριτών υπό τη μορφή διαλύματος, πηκτής, εδώδιμης μεμβράνης, τόσο σε καθαρά συστήματα όσο και σε πραγματικά προϊόντα. Στόχος αυτών των μελετών αποτελεί η ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων (αρτοσκευάσματα και προϊόντα γάλακτος) με αυξημένη σταθερότητα και βελτιωμένα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διατροφική και τεχνολογική λειτουργικότητα των πολυσακχαριτών παρουσιάζουν οι ερευνητικές της δραστηριότητες πάνω στις β-γλυκάνες των δημητριακών και τα αρτοσκευάσματα χωρίς γλουτένη. Έχει δημοσιεύσει 60 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (SCI, Scopus), 4 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία, 11 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και 85 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει περισσότερες από 3200 ετεροαναφορές (h-Index 25, Scopus). Εργάστηκε σε περισσότερα από 30 εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα. Επιπλέον, έλαβε το βραβείο “AACC International Rheology Division Young Scientist's Award - 2009”  από το διεθνή οργανισμό των Χημικών Δημητριακών της Α.A.C.C. (American Association of Cereal Chemists), σε αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής στην επιστήμη της ‘ρεολογίας και υφής των τροφίμων’ μέσω του μέχρι σήμερα δημοσιευμένου έργου της. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής έκδοσης (editorial board) του περιοδικού “Bioactive Carbohydrates and Dietary Fiber”.

Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24
Ιδιότητα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδικότητα: 
Φυσικοχημεία Τροφίμων
Συνημμένο Βιογραφικό: 
Τηλέφωνο: 
2310991671