Γερασόπουλος Δημήτριος

Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24
Ιδιότητα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
Τεχνολογία Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών
Συνημμένο Βιογραφικό: 
Τηλέφωνο: 
2310991643