Πρόσκληση ενημέρωσης για το ΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

 Ενημέρωση Νεοεισαχθέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2018-19 του ΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Νοέμβριος, 2018 - 12:00