Συμμετοχή του κ. Κουτσουμανή στο Joint FAO/WHO Expert Meeting

Μεταξύ των συμμετεχόντων ο κ. Κουτσουμανής στο Joint FAO/WHO Expert Meeting με θέμα ''Microbiological Risk Assessment Methodologies of Microbiological Risk Assessment '' που διεξάγετε στη Ρώμη, 11-15 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 13 Μάρτιος, 2019 - 11:30
Αρχείο: