ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

header img

Εκπαιδευτικό - Ερευνητικό Προσωπικό
 

Επίκουροι καθηγητές

Γούλα Αθανασία Σχεδιασμός Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων 2310991658 athgou@agro.auth.gr
Κατσανίδης Ευγένιος Τεχνολογία Κρέατος & Αλιευμάτων 2310991640 ekatsani@agro.auth.gr
Λαζαρίδου Αθηνά Φυσικοχημεία Τροφίμων 2310991671 athlazar@agro.auth.gr
Μιχαηλίδου-Κονιόρδου Αλεξάνδρα-Μαρία Διατροφή 2310991668 amichail@agro.auth.gr
Μοσχάκης Θωμάς Τεχνολογία Γάλακτος & Προϊόντων του 2310991680 tmoschak@agro.auth.gr
Μουρτζίνος Ιωάννης Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων 2310991637 mourtzinos@agro.auth.gr

Καθηγητές

Γερασόπουλος Δημήτριος Τεχνολογία Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών 2310991643 dgerasop@agro.auth.gr
Κοτζεκίδου-Ρουκά Παρθένα Μικροβιολογία Τροφίμων 2310991648 kotzekid@agro.auth.gr
Κουτσουμανής Κωνσταντίνος Ποιοτικός Έλεγχος-Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων 2310991647 kkoutsou@agro.auth.gr
Λαζαρίδης Χαράλαμπος Μηχανική Τροφίμων 2310991633 lazaride@agro.auth.gr
Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος Χημεία-Φυσικοχημεία Τροφίμων 2310991797 biliader@agro.auth.gr
Ρουκάς Τριαντάφυλλος Βιοτεχνολογία Τροφίμων 2310991635 roukas@agro.auth.gr
Σουφλερός Ευάγγελος Οινολογία & Οινοπνευματώδη Ποτά 2310991634 esoufler@agro.auth.gr