Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας-Ν302Υ