Κανδύλης Παναγιώτης

O Παναγιώτης Κανδύλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Επιστήμη Τροφίμων – Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά. Έλαβε Πτυχίο Χημείας (2003), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Ανάλυση (2014), Διδακτορικό Δίπλωμα (2009) και Δίπλωμα Οινολογίας (2010) από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Βιοτεχνολογία Τροφίμων (2005) από το Πανεπιστήμιο του Ulster, Β. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Φυσικές Επιστήμες (2017) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Το 2018 διορίστηκε μετά από εκλογή στη  Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Επιστήμη Τροφίμων – Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά”.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Μελέτη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οίνων, Παραγωγή οίνων με χαμηλό αλκοολικό τίτλο, Παραγωγή νέων οινικών προϊόντων, αποσταγμάτων και ζύθου, Μελέτη αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων οίνων και ζύθου, Απομόνωση γηγενών στελεχών για παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, Αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων οινοποιείων/ζυθοποιείων, Χημεία και Μικροβιολογία Οίνου και Ζύθου, Επιστήμη Τροφίμων/Τεχνολογία Ζυμώσεων.
Έχει δημοσιεύσει 47 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 6 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και 59 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, ενώ έχει περισσότερες από 747 αναφορές (h-factor 16). Εργάστηκε σε 6 ερευνητικά έργα, έχει 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενώ έλαβε και υποτροφία για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από το ΙΚΥ (2017). Από το 2012, μετά από πρόσκληση του συντάκτη, είναι μέλος του Editorial Board του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “Food Research International”. Επίσης έχει διατελέσει Guest Editor σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά όπως Foods (SI title: Grapes and their Derivatives in Functional Foods) και Frontiers in Microbiology (SI title: Wine Microbiology: Current Trends and Approaches).

Διεύθυνση: Εργαστήριο Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24
Ιδιότητα:Επίκουρος Καθηγητής
Ειδικότητα :Οινολογία & Οινοπνευματώδη Ποτά
Βιογραφικό Σημείωμα: Συνημμένο Αρχείο
Τηλέφωνο: 2310991678