Έρευνα

Research

 

Ο Τομέας αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα με συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων χρηµατοδοτούµενα από ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές, με συνεργασίες με άλλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητικές επιδόσεις (αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και ετεροαναφορές) είναι αξιολογότατες. Προσφέρει ένα πλούσιο (σε επιλογές) πρόγραμμα κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διατριβής στα πλαίσια του Προγράμματος Έρασμος/Σωκράτης. Επίσης συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα με στόχο την εναρμόνιση των Σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στις Επιστήμες Τροφίμων.

Έκθεση Αποτίμησης Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Έργου Τομέα

Πεπραγμένα Ερευνητικού Έργου Τομέα

Δημοσιευμένες Εργασίες 2017

Ενεργά Ερευνητικά Έργα