Αιθουσιολόγιο Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

 

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια διεξάγονται στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. στο νέο κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και κάποια εργαστήρια στο κτίριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων και στο κτίριο Γαλακτοκομίας στις παλιές εγκαταστάσεις του Τομέα.

Συνημμένα αρχεία:
Αρχείο