Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσηςPublication date ΤίτλοςTitle
14/05/2024 Ενημέρωση φοιτητών ΠΜΣ για αξιολόγηση
06/07/2023 Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
06/07/2023 Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
03/06/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ “Επιστήμη τροφίμων και Διατροφή” 2022-2023
15/06/2020 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών ” 2020-21
01/06/2020 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή” 2020-21
16/09/2019 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή” 2019-20
01/03/2019 Πρόσκληση ενημέρωσης για το ΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
01/03/2019 Επιτυχόντες εισακτέοι στο ΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
01/03/2019 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19