Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης Τίτλος
6 Ιουλίου 2023 Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
6 Ιουλίου 2023 Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
3 Ιουνίου 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Επιστήμη τροφίμων και Διατροφή" 2022-2023
15 Ιουνίου 2020 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών " 2020-21
1 Ιουνίου 2020 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή" 2020-21
16 Σεπτεμβρίου 2019 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή" 2019-20
1 Μαρτίου 2019 Πρόσκληση ενημέρωσης για το ΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
1 Μαρτίου 2019 Επιτυχόντες εισακτέοι στο ΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
1 Μαρτίου 2019 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19