Εγκαταστάσεις και Υποδομές

Εγκαταστάσεις 

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται ο Τομέας, βρίσκονται στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, στην περιοχή του Αεροδρομίου, δίπλα στην αερογέφυρα Θέρμης, με μεγάλο προαύλιο χώρο όπου έχει γίνει δενδροφύτευση από το προσωπικό του Τομέα με διάφορα είδη φυτών και δένδρων.

Στο νέο κτίριο του Τομέα διεξάγονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και λειτουργούν τα Εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα αναλυτικά όργανα. Ακόμα στις παλιές εγκαταστάσεις του Τομέα, Εργαστήριο Επεξεργασίας-Μηχανικής Τροφίμων και Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος, λειτουργούν οι πιλοτικές μονάδες με γραμμές γαλακτοκομικών προϊόντων, προϊόντων κρέατος και οινολογίας για την παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων. Χρησιμοποιούνται τόσο για τις εκπαιδευτικές  όσο και για τις ερευνητικές δραστηριότητες του προσωπικού.

Το κτίριο του Τομέα αποτελείται από δύο ορόφους όπου στεγάζονται τα πέντε Εργαστήρια. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο και στις τρείς αίθουσες διδασκαλίες. Οι εργαστηριακές ασκήσεις διεξάγονταιι σε τέσσερις εργαστηριακές αίθουσες οργανωμένες σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαστηρίων. Επιπλέον, υπάρχουν εργαστηριακοί χώροι πλήρως εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα αναλυτικά όργανα για τις ερευνητικές δραστηριότητες και την εκπόνηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Ο Τομέας διαθέτει, επίσης, και αίθουσα 20 ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση από τους φοιτητές και βιβλιοθήκη με αίθουσα συνεδριάσεων.

Επίσης δημιουργείται ένα υποτυπώδες Μουσείο Επιστημονικών Οργάνων με τη συλλογή μουσειακού υλικού οργάνων, συσκευών και γιαλικών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τομέα με στόχο να διεγερθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για την εξέλιξη της Επιστήμης Τροφίμων.

Εργαστηριακές Υποδομές

Συστήματα αερίου & υγρής χρωματογραφίας (HPLC, με πολλαπλούς ανιχνευτές)
Συσκευές ηλεκτροφόρησης
Δυναμική Θερμομηχανική Ανάλυση (DMTA)
Συσκευές Διαφορικής Θερμικής Ανάλυσης-Θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC)
Μικροσκόπιo με σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας
Συνεστιακό μικροσκόπιο
Aναλυτές μηχανικών ιδιοτήτων–υφής προϊόντων (μεγάλων και μικρών παραμορφώσεων)-(ιξωδόμετρο-δυναμικό ρεόμετρο, αναλυτής υφής)
Φασματο-φωτόμετρα (UV-Vis)-Χρωματόμετρο (L, a, b)
Μετρητές ενεργότητας νερού (aw)-Αυτόματος τιτλοδοτητής (pH–stat)
Συσκευές λυοφιλίωσης-Συσκευές υπερήχων
Φυγόκεντροι
Κλίβανοι ελεγχόμενης θερμοκρασίας (μελέτες προσδιορισμού διάρκειας ζωής προϊόντων)
Συσκευή miniVIDAS
Συσκευή BioscreenC
Βιοαντιδραστήρας
Πιλοτικός εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων και οινοποίησης
Ερευνητική αποστακτική συσκευή