Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διατροφικής Αγωγής

991αβ

 

«Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων»

Η διατροφή συμμετέχει, άμεσα, στη διαμόρφωση της σύγχρονης νοσολογίας, εφόσον η έρευνα στον επιστημονικό αυτόν τομέα οδηγούσε, οδηγεί και θα οδηγεί στη συλλογή επιστημονικών στοιχείων που τεκμηριώνουν τη σχέση μεταξύ ισορροπημένης διατροφής και διατήρησης της υγείας.

Απόρροια αυτής της αιτιώδους συνάφειας αποτελεί η αναγκαιότητα διαμόρφωσης διατροφικής συνείδησης σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Η διατροφική συνείδηση αποτελεί τον τελικό στόχο, αλλά η υιοθέτησή της σε καθημερινή βάση μπορεί να γίνει προοδευτικά και μόνο με την εφαρμογή διατροφικής αγωγής από την παιδική και εφηβική ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται, από το 2009, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (Α’ και Β’ Γυμνασίου) εκπαίδευσης. Πρέπει να τονιστεί ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και στο επίπεδο γνώσεων των παιδιών, και πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή τους.

Στόχος του είναι η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την ισορροπημένη διατροφή και τη θέση που κατέχουν τα τρόφιμα στη διατροφή μας, καθώς και η εξοικείωσή τους με την επιστήμη και την τεχνολογία των τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τον προγραμματισμό της επίσκεψης μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6955149328, 2310 991668
Email: amichail@agro.auth.gr, kyrkoucg@agro.auth.gr

Ηλεκτρονική σελίδα: Facebook – «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων»