Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Μικροβιολογίας-Υγιεινής DSCF4504α

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων ιδρύθηκε το 1990 (ΠΔ 144/4-4-1990, ΦΕΚ 55/10-4-1990 τ. Α΄) και αμέσως μετά την ίδρυσή του στελεχώθηκε με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο είχε ήδη εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία σε θέματα της αρμοδιότητας του και ανήκει στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μικροβιολογία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
 • Προβιοτικά
 • Ποιοτικός Έλεγχος

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Μικροβιολογία των Ελληνικών Παραδοσιακών ΠροϊόντωνΜικροχλωρίδα των Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων από νωπό γάλα.
 • Βιοχημικές δραστηριότητες των οξυγαλακτικών βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών από γάλα.
 • Προβιοτικές και τεχνολογικές ιδιότητες οξυγαλακτικών βακτηρίων-Προβιοτικά Ταυτοποίηση μικροοργανισμών με σύγχρονες τεχνικές.
 • Έλεγχος Μικροβιολογικής Ποιότητας και Ασφάλειας
 • Ποσοτική Μικροβιολογία (Quantitative Microbiology)
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Analysis)
 • Μικροβιολογική αλλοίωση και Διάρκεια ζωής των Τροφίμων
 • Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων

Διοικητική διάρθρωση-προσωπικό

Διευθυντής
Κουτσουμανής Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό – ΔΕΠ

 1. Κουτσουμανής Κ. Πτυχ. Γεωπονίας, Δρ., Καθηγητής
 2. Δουλγεράκη Α. Πτυχ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, PhD, Eπίκουρη Καθηγήτρια

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό – Ε.ΔΙ.Π. 

 1. Χαριτωνίδου Ε., Πτυχ. ΤΕΙ
 2. Χάιδα Χ., Πτυχ. ΤΕΙ

Λοιπό Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό

 1. Μισιρλής Χαράλαμπος, ΤΕ-Διοικητικός