Ερευνητική Υποδομή Food Innovation RI

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι μέλος της ερευνητικής υποδομής στον τομέα της Αγροδιατροφής με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ» “Food Innovation RI”.

Στην ερευνητική υποδομή συμμετέχουν 7 πανεπιστήμια και συγκεκριμένα:
1. Πανεπιστήμιο Πατρών (συντονιστής)
2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
6. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, για το ΑΠΘ, είναι ο κ. Κ. Μπιλιαδέρης, ενώ στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του τομέα: Κατσανίδης Ε. (Αναπληρωτής Καθηγητής), Λαζαρίδου Α. (Επικ. Καθηγήτρια), Μοσχάκης Θ. (Επικ. Καθηγητής) και Κανδύλης Π. (Επικ. Καθηγητής).

1. Περιγραφή Υποδομής Food Innovation RI
2. Υποέργο ΑΠΘ_Περιγραφή
3. Ομάδα Έργου_ΑΠΘ
4. Δράσεις Δημοσιότητας
5. Logo Food Innovation RI
6. Αφίσα-Food Innovation RI
7. Αφίσα-Υποέργο ΑΠΘ