Ιστορικό και Αποστολή

Ο Τομέας ως διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική µονάδα, ιδρύθηκε το 1982 κατά εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1268/82. Ήδη όµως, βασικά εργαστήρια του Τομέα λειτουργούσαν από ιδρύσεως της Γεωπονικής Σχολής , ενώ από το 1976 στη Γεωπονική Σχολή λειτουργούσε η Κατεύθυνση “Γεωργικών Βιοµηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίµων”,  ως µία από τις πέντε Κατευθύνσεις σπουδών της Σχολής.
 
1976
Καταρτίζεται το πρώτο πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων. Η κατεύθυνση αρχίζει να στελεχώνεται με εκπαιδευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

1982
Ιδρύεται ο Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ως διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικού στην Επιστήμη Τροφίμων

1994
Έναρξη προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δυο κύκλων
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
– Διδακτορικό Δίπλωμα

Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των φοιτητών που επιλέγουν την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα.

Κεντρική αποστολή του Τοµέα είναι η άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε χημεία τροφίμων, βιοχημεία και ανάλυση τροφίμων, φυσικοχημεία τροφίμων, μικροβιολογία τροφίμων και υγιεινή βιομηχανιών τροφίμων, μηχανική διεργασιών και αυτοματισμούς, επεξεργασία τροφίμων και συντήρηση, συσκευασία τροφίμων, οινολογία και αλκοολούχα προϊόντα, ποιοτικό έλεγχο και συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Παράλληλα ο Τομέας αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα µε συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές, και συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα.

Πέραν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων, ο Τοµέας προωθεί συνεργασίες µε τη Βιοµηχανία Τροφίµων, πιστεύοντας στην αναγκαιότητα ύπαρξης επαφής και επικοινωνίας του πανεπιστηµίου µε τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό µπορεί να συµβάλλει τόσο στη βελτίωση του επιπέδου των αποφοίτων επιστηµόνων τροφίµων (π.χ. μέσα από την πρακτική άσκηση), όσο και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας των τροφίµων, μέσα από την επιμόρφωση των στελεχών της, την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, κ.α.

Επίσης, τα Σεμινάρια του Μεταπτυχιακού κύκλου είναι ανοιχτά σε στελέχη της βιομηχανίας και κοινοποιείται το σχετικό πρόγραμμα διαλέξεων σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Παράλληλα ο Τομέας στηρίζει το έργο της Βιομηχανίας Τροφίμων προσφέροντας υπηρεσίες, όπως

  • Ανάλυση τροφίμων
  • Σχεδιασμό νέων προϊόντων
  • Προσδιορισμό απαιτήσεων συσκευασίας
  • Προσδιορισμό διάρκειας ζωής
  • Σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών βιομηχανίας και επιχειρήσεων τροφίμων σε επίκαιρα θέματα

Κατά συνέπεια, ο Τομέας  έκλεισε έναν κύκλο 40ετούς λειτουργίας με αξιόλογη προσφορά στην Επιστήμη Τροφίμων γενικά και στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων ειδικότερα.

Στον κοινωνικό χώρο, οι δραστηριότητες του Τοµέα (Ημερίδες, Διαλέξεις) αναφέρονται στην υπεύθυνη ενηµέρωση του Καταναλωτή για θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίµων, τη διατροφική αξία και τις αρχές υγιεινής διατροφής, καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών) μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΚΕΠΚΑ,ΙΑΔ, κα) καθώς και στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διατροφής για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Επιπλέον από το 2013 έχουν ξεκινήσει Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας  και από το 2016 Σεμινάρια Οινοποίησης, Απόσταξης και Γευσιγνωσίας στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.