Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ανήκει στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1925 και σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας με σαράντα δύο Τμήματα και περίπου 70.000 φοιτητές.

Η Γεωπονική Σχολή λειτούργησε για πρώτη φορά το 1928 και είναι από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες σχολές του ΑΠΘ σε αριθμό φοιτητών, προσωπικού και πτυχιούχων. Υποδιαιρείται σε 7 τομείς μεταξύ των οποίων είναι ο Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων. Το νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής (εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012) χαρακτηρίζεται από 5 εξάμηνα σπουδών (Κορμός σπουδών), κοινά για όλους τους φοιτητές και 5 εξάμηνα εξειδικευμένων σπουδών σε μία από τις πέντε Κατευθύνσεις Σπουδών (Φυτική Παραγωγή, Ζωίκή Παραγωγή, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Αγροτική Οικονομία, Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική) που κάθε φοιτητής επιλέγει να παρακολουθήσει.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ως διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική µονάδα, ιδρύθηκε το 1982 κατά εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1268/82. Ήδη όµως, βασικά εργαστήρια του Τομέα λειτουργούσαν από ιδρύσεως της Γεωπονικής Σχολής, ενώ από το 1976 στη Γεωπονική Σχολή λειτουργούσε η Κατεύθυνση “Γεωργικών Βιοµηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίµων”,  ως µία από τις πέντε Κατευθύνσεις σπουδών της Σχολής.

Από την ίδρυση του ο Τομέας λειτουργούσε στο κτίριο της Γεωπονικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη και στις εγκαταστάσεις στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. όπου υπάρχουν εργαστηριακές αίθουσες και πιλοτικές μονάδες επεξεργασίας και συντήρησης προϊόντων.
Από τον Ιούνιο του 2005 ο Τομέας στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτίριο 2.000τ.μ. στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. (περιοχή Θέρμης)

Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των φοιτητών που επιλέγουν την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα.
Έχοντας ήδη συμπληρώσει έναν κύκλο 40ετούς λειτουργίας με αξιόλογη προσφορά στην εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ο Τομέας επιπλέον προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις Βιομηχανίες Τροφίμων και άλλους παραγωγικούς φορείς.