Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Τομέα  Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων. Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των φοιτητών που επιλέγουν την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Έχοντας ήδη συμπληρώσει έναν κύκλο 40ετούς λειτουργίας με αξιόλογη προσφορά στην εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ο Τομέας επιπλέον προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις Βιομηχανίες Τροφίμων και άλλους παραγωγικούς φορείς. O τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ανήκει στo Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε Περισσότερα