Ν033Ε Εφαρμογές Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες

Κωδ. ECTS Ωρες Θεωρίας/Άσκησης Υ/Ε/ΥΕ Π.Μ. ECTS Εξάμηνο Υπεύθυνος Τομέας/Τμήμα
    ΥΕ 5 5ο  

Διδάσκοντες:

Περιεχόμενο – Θεματικές Ενότητες

Βάσεις δεδομένων. Εισαγωγή στην MS ACCESS. Λογιστικά φύλλα. Εισαγωγή στο MS EXCEL. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων. Εισαγωγή στο στατιστικό πακέτο SPSS. Πληροφοριακά συστήματα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Παραδείγματα και Εφαρμογές στη γεωπονική επιστήμη.

Προτεινόμενα Συγγράμματα