Ν037Ε Βιοχημεία

Κωδ. ECTS Ωρες Θεωρίας/Άσκησης Υ/Ε/ΥΕ Π.Μ. ECTS Εξάμηνο Υπεύθυνος Τομέας/Τμήμα
    ΥΕ 5 3ο  

Διδάσκοντες:

Περιεχόμενο – Θεματικές Ενότητες

Η ζωή στη Γη. Τα αμινοξέα, η πολυπεπτιδική αλυσίδα, οι πρωτεΐνες και η βιολογική τους δράση. Οι αναστολείς των ενζύμων και πρακτική τους χρήση. Η ενσωμάτωση του αζώτου στην οργανική ύλη και η σύνθεση των αμινοξέων. Τα αμινοξέα ως πρόδρομα μόρια άλλων ουσιών. Η σύνθεση των πρωτεϊνών: η μεταγραφή, η μετάφραση και ο έλεγχος τους. Ο μεταβολισμός του DNA:  η αντιγραφή. Ο ενεργειακός μεταβολισμός: ο κύκλος Krebs, η οξειδωτική φωσφορυλίωση και η φωτοφωσφορυλίωση. Ο μεταβολισμός του οξυγόνου, οι ενεργές του μορφές και οι αντιοξειδωτικές ουσίες. Η αποικοδόμηση των υδατανθράκων σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες και ο κύκλος των φωσφορικών πεντοζών. Η βιοσύνθεση των υδατανθράκων. Τα δομικά λιπίδια, οι μεμβράνες και η λιπιδική τους υπεροξείδωση. Ο μεταβολισμός των λιπιδίων. Ο ολοκληρωμένος έλεγχος του μεταβολισμού.

Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων 

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα