Οργάνωση και Διάρθρωση

 

Το τακτικό προσωπικό του Τοµέα περιλαμβάνει

  • 10 µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων
  • 8 µέλη Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
  • 2 µέλη ∆ιοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΔΤΠ)

Στο έκτακτο ερευνητικό προσωπικό του Τομέα περιλαμβάνεται ένας μεταβλητός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Ο Τομέας είναι οργανωμένος σε πέντε (5) Εργαστήρια, ως εξής:

  1. Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
  2. Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων
  3. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
  4. Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος
  5. Εργαστήριο Οινολογίας και Οινοπνευματώδων Ποτών

Διευθυντής Τομέα
Κουτσουμανής Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ποιοτικού Ελέγχου-Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων, τηλ. 2310 991647, e-mail:kkoutsou@agro.auth.gr

Διευθυντής Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
Γερασόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τεχνολογίας Μεταποίησης Οπορωπηκευτικών, τηλ. 2310 991643, e-mail:
 dgerasop@agro.auth.gr

Διευθυντής Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων
Λαζαρίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικοχημείας, τηλ. 2310 991671, e-mail:
athlazar@agro.auth.gr

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Κουτσουμανής Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ποιοτικού Ελέγχου-Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων, τηλ. 2310 991647, e-mail:kkoutsou@agro.auth.gr

Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γάλακτος
Μοσχάκης Θωμάς, Αναπλ. Καθηγητής Τεχνολογίας Γάλακτος & Προϊόντων του, τηλ. 2310 991680, e-mail:tmoschak@agro.auth.gr

Διευθυντής Εργαστηρίου Οινολογίας και Οινοπνευματώδων Ποτών
Κατσανίδης Ευγένιος,  Καθηγητής Τεχνολογίας Κρέατος & Αλιευμάτων, τηλ. 2310 991640, e-mail:ekatsani@agro.auth.gr