Στόχοι και Τομείς Απασχόλησης

Οι στόχοι αφορούν

 • Κατάρτιση στελεχών με
  • Σύγχρονη και σφαιρική εκπαίδευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
  • Βαθιά κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής όλου του φάσματος των Τροφίμων
  • Άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση στα βασικά αντικείμενα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  • Εξοικίωση με το χώρο της Βιομηχανικής παραγωγής Τροφίμων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Έρευνα-παραγωγή νέας γνώσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Οι Επιστήμονες Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας  του ΑΠΘ είναι άρτια καταρτισμένοι ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης Βιομηχανίας τροφίμων ως στελέχη των Τμημάτων

 • Παραγωγής
 • Ποιοτικού Ελέγχου
 • Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Διοίκησης

Παράλληλα οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες επεκτείνονται σε

 • Ερευνητική Απασχόληση -Ακαδημαϊκή Εξέλιξη σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό)
 • Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων
 • Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης Τροφίμων
 • Εγκατάσταση και διατήρηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Εταιρείες Συμβούλων
 • Εταιρείες Εμπορίας πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για βιομηχανίες τροφίμων
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων