Φωτογραφίες για blocks

εδώ ανεβάζουμε φωτογραφίες που θα φαίνονται στα blocks