Χρήσιμες Συνδέσεις

Εκπαιδευτικά-Ερευνητικά Ιδρύματα Ημιδαπής (Μονάδες και Υπηρεσίες)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://www.auth.gr

Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ
http://www.agro.auth.gr

Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείαςγια φοιτητές, μέλη ΔΕΠ-ΑΠΘ
https://sis.auth.gr/

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
http://it.auth.gr/

Αγρόκτημα ΑΠΘ
http://www.agroctima.auth.gr

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ
http://www.eurep.auth.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
http://dasta.auth.gr

Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ
http://dps.auth.gr/el

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
http://www.chem.auth.gr

Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
http://www.cheng.auth.gr

Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ
http://www.vet.auth.gr

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
http://fst.aua.gr

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης-ΑΤΕΙΘ
http://www.teithe.gr

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
http://www.nagref.gr

Ελληνικοί Φορείς (Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου) και Οργανισμοί

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
http://www.minagric.gr

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
http://www.minedu.gov.gr

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.gsrt.gr

Γενικό Χημείο του Κράτους
http://www.gcsl.gr

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
http://www.efpolis.gr

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων-ΕΦΕΤ
http://www.efet.gr

Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος-ΕΛΟΓΑΚ
http://www.elog.gr

Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων-ΕΤΑΤ
http://www.gsrt.gr

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.-ΕΣΥΔ
http://www.esyd.gr

Σύνδεσμοι -Σύλλογοι

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
http://www.geotee.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-ΣΕΒΤ
http://www.sevt.gr

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας-ΣΒΒΕ
http://www.sbbe.gr

Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ
http://alumni-association.auth.gr

Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί και Αρχές

Food & Agriculture Organization of UN (FAO)
http://www.fao.org

ISEKI-Food Association (IFA)
https://www.iseki-food4.eu/