Ανοιχτή συνάντηση της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων της EFSA

Ολοκληρώθηκε η ανοιχτή συνάντηση της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων της EFSA
Ο πρόεδρος της Επιτροπής καθηγητής Κώστας Κουτσουμανής και Διευθυντής του Τομέα ΕΤΤ περιγράφει τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τα κύρια θέματα ήταν ο έλεγχος της ασφάλειας των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και πουλερικών, ο έλεγχος της Σαλμονέλλας στα πουλερικά, ο Προσδιορισμός Επικινδυνότητας της Λιστέριας σε κατεψυγμένα προϊόντα φρούτων και λαχανικών και η βελτίωση της ανάλυσης αβεβαιότητας στις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής.

 https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181205