Βράβευση καθηγητή Κ. Κουτσουμανή για τη διεθνή του διάκριση

Ο καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Κ. Κουτσουμανής είναι ένας από τους καθηγητές που βραβεύτηκαν για τη διεθνή του διάκριση για την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων, κατά την εκδήλωση ‘’Οι σημαντικότερες διακρίσεις των μελών του ΑΠΘ του έτους 2018’’

Συνημμένα: