Βράβευση καθηγητή Κ. Μπιλιαδέρη

Tιμητική διάκριση “2017 – Belfort Lecturer” (2017) του καθηγητή του Τομέα Κ. Μπιλιαδέρηαπό το Whistler Center for Carbohydrate Research του Purdue University, USA

Αρχεία:
Συνημμένο αρχείο