Βράβευση μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα στο e-Conference του ISEKI Food Association

Βράβευση τριών μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα στο e-Conference του ISEKI Food Association
Κωνσταντίνα Ζαμπούνη, Πρόδρομο Προδρομίδη,   Νικολέττα Σολωμάκου 

Συνημμένα: