Βράβευση του Ομότιμου Καθηγητή του Τομέα ΕΤΤ, κ. Κωνσταντίνο Μπιλιαδέρη με το ‘Food Hydrocolloid Trust Medal Award 2023