Βράβευση Χαρίτου Γαρουφαλιάς στο Διεθνές Συνέδριο 13th NIZO Dairy Conference: Innovations in Milk Proteins