Διακρίσεις καθηγητών Τομέα ΕΤΤ στην Data for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”

Διεθνείς διακρίσεις καθηγητών του ΑΠΘ και του Τομέα ΕΤΤ. Μέλη του Τομέα συγκαταλέγονται στους κορυφαίους επιστήμονες στην Data for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” 
Λίστα single year impact-2019″ Στους 105 καθηγητές του ΑΠΘ συμμετέχουν Α. Γούλα, Κ. Μπιλιαδέρης, Α. Λαζαρίδου, Κ. Κουτσουμανής & Θ. Μοσχάκης
Λίστα “career-long-2019”  Στους 102 καθηγητές του ΑΠΘ συμμετέχουν Α. Γούλα, Κ. Μπιλιαδέρης, Π. Κοτζεκίδου, Κ. Κουτσουμανής & Τ. Ρουκάς.

https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2