Δύο θέσεις διδακτορικών ερευνητών M. Curie, Παν/μιο του Reading – Food Science Dept.

Πρόσκληση για 2 υποψήφιους διδάκτορες (με μισθούς για τους υποψ. διδάκτορες) επιβλέπων Καθηγητής  Ανδρέας – Κίμωνας Καρατζάς, Associate Professor

https://www.jobs.ac.uk/job/CFL909/phd-studentship-in-microbial-responses-towards-high-hydrostatic-pressure-pasteurisation-and-identification-of-mechanisms-of-action-transit-m-curie-itn-network

http://www.jobs.ac.uk/job/CFL913/phd-studentship-in-optimisation-and-scalability-of-high-hydrostatic-pressure-food-pasteurisation-transit-m-curie-itn-network