Ελληνική έκδοση του βιβλίου ‘’Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων’’

Ελληνική έκδοση του βιβλίου ‘’Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων’’ του John W. Brady, υπό την επιμέλεια των κ. Κωνσταντίνου Μπιλιαδέρη και κ. Αντώνιου Ζαμπέλα

Συνημμένα: