Εργασιακά δικαιώματα αποφοίτων Τομέα Ε.Τ.Τ.

Νέος Νόμος (Υπ. Αρ. 4235) για τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων μας. Οι απόφοιτοι του Τομέα μας μπορούν πλέον να εκτελούν και να υπογράφουν και χημικές, μοριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, καθώς και να διευθύνουν δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί τις ανωτέρω αναλύσεις- ν.4235_2014, άρθρο 51 (σελ. 570)

Αρχεία:
Συνημμένο αρχείο