Ερευνητική θέση για εκπόνηση Διδακτορικού με αντικείμενο : “Εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών για την εκχύλιση ελαίων από το ρόδι και εσπεριδοειδή”, National & Kapodistrian University of Athens