Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «ΣΙΤΩ: Τα δημητριακά στον πολιτισμό της διατροφής στην αρχαία Ελλάδα και οι μελλοντικές τους προοπτικές