Προκήρυξη Εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τομέα ΕΤΤ