ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓ. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ