ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗ Δ_ΝΤΗ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ