Συγγραφή βιβλίου με τίτλο “Το παλιό Μακεδονίτικο σπίτι”

Συγγραφή βιβλίου με τίτλο “Το παλιό Μακεδονίτικο σπίτι” από την κ. Ευανθία Λιτοπούλου-Τζανετάκη,
Ομότιμο Καθηγήτρια

Συνημμένα: