Συμμετοχή του κ. Κουτσουμανή στο Joint FAO/WHO Expert Meeting

Μεταξύ των συμμετεχόντων ο κ. Κουτσουμανής στο Joint FAO/WHO Expert Meeting με θέμα ”Microbiological Risk Assessment Methodologies of Microbiological Risk Assessment ” που διεξάγετε στη Ρώμη, 11-15 Μαρτίου 2019

Συνημμένα: