1 Μαρτίου 2019

Εργασιακά δικαιώματα αποφοίτων Τομέα Ε.Τ.Τ.

Νέος Νόμος (Υπ. Αρ. 4235) για τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων μας. Οι απόφοιτοι του Τομέα μας μπορούν πλέον να εκτελούν και να υπογράφουν και χημικές, μοριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, καθώς και...