24 Ιανουαρίου 2019

Κανδύλης Παναγιώτης

O Παναγιώτης Κανδύλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Επιστήμη Τροφίμων – Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά. Έλαβε Πτυχίο Χημε...