Κολέτσου Γεωργία

Η Κολέτσου Γεωργία είναι μόνιμος υπάλληλος του Α.Π.Θ. ως Τεχνικός (ΤΕ). Σπούδασε Εργοδηγός Χημικός σε Δημόσια Τεχνική Σχολή και αποφοίτησε το 1979. Εργάστηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σχολή Τεχνολόγων Τροφίμων συμμετέχο...

Σαμολαδά Μαρία

Η Σαμολαδά Μαρία υπάγεται στο ΕΔΙΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Σπούδασε στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και αποφοίτησε το 1981 από την Κατεύθυνση Γεωργικών Βιομηχανιών, Ε...

Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής

Ο Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης αποφοίτησε με Άριστα (9.0) από το Τμήμα Γεωπονίας της τότε Γεωπονοδασολογικής Σχολής (1975) και συνέχισε με υποτροφία τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην «Επιστήμη Τροφίμων» στο Πανεπιστήμιο Sas...
28 Αυγούστου 2018

Λαζαρίδου Αθηνά

H Αθηνά Λαζαρίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Φυσικοχημεία Τροφίμων. Έλαβε Πτυχίο Γεωπονίας (1995), και Μεταπτυχιακό ...
30 Απριλίου 2015

Μουρτζίνος Ιωάννης

Μουρτζίνος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24 Τηλ. 2310 991637 e-ma...