10 Μαρτίου 2016

Οδηγός Σπουδών Μεταπτυχιακού

Γενικές Πληροφορίες Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ καλύπτει τους επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με την πρωτογενή και τη δευτερογενή παραγωγή, τη διακίνηση των αγροτικών ...

Οδηγός Σπουδών Προπτυχιακού

Η Διάρκεια Σπουδών σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αποτελείται από 10 εξάμηνα σπουδών (5 έτη). Τα πρώτα πέντε εξάμηνα σπουδών (Κορμός) περιλαμβάνουν μαθήματα κοι...