Γερασόπουλος Δημήτριος

Διεύθυνση: Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24
Ιδιότητα:Καθηγητής
Ειδικότητα :Τεχνολογία Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών
Βιογραφικό Σημείωμα: Συνημμένο Αρχείο
Τηλέφωνο: 2310991643