Γούλα Αθανασία

Γούλα

Η Αθανασία Γούλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με αντικείμενο τον Σχεδιασμό και τη Βελτιστοποίηση των Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων. Σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου αποφοίτησε το 1996. Συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο Τμήμα, από όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 2005. Παράλληλα, έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διασφάλιση Ποιότητας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2006). Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. (2005-2007). Εργάστηκε ως χημικός μηχανικός σε βιομηχανία παραγωγής κονσερβοποιημένων παραδοσιακών προϊόντων και κρεμωδών προϊόντων τύπου σαλάτας (1997-1998), ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (2005-2009) και ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (2007-2010). Το 2010 διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων – Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων» και το 2015 εξελίχθηκε στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, ενώ από το 2019 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό διεργασιών ξήρανσης τροφίμων, στη μοντελοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων με χρήση προγραμμάτων υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD), στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρότυπου εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων και διαχείρισης αποβλήτων βιομηχανικών τροφίμων (ανάκτηση συστατικών), καθώς και στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων που περιγράφουν τη θερμική απενεργοποίηση θρεπτικών συστατικών τροφίμων σε διεργασίες ξήρανσης και θερμικής επεξεργασίας. Έχει δημοσιεύσει 61 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 8 κεφάλαια σε βιβλία και πάνω από 80 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ενώ έχει περισσότερες από 3500 ετεροαναφορές (h-index = 30).

Διεύθυνση: 

Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ειδικότητα: Σχεδιασμός Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310991658 

Address: 

Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Status: Αναπληρωτής Καθηγητής 

Specialty: Σχεδιασμός Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων 

Telephone: 2310991658