Κατσανίδης Ευγένιος

Ο Ευγένιος Κατσανίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων – Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων».
Σπούδασε στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και αποφοίτησε από την Κατεύθυνση Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο με ερευνητική υποτροφία στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστήμιου της Μιννεσότα, ΗΠΑ από όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) το 1995 και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) το 2000. Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος για διάφορες εταιρίες τροφίμων. Από το 1999 έως το 2001 εργάστηκε στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας Pillsbury (Μιννεάπολη, Μιννεσότα, ΗΠΑ). Το 2005 διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ..
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία, συντήρηση και αξιολόγηση της ποιότητας προϊόντων κρέατος και αλιευμάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων υποκατάστασης λίπους, το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων αυτών, τη συσκευασία τροφίμων και την μελέτη των αλληλεπιδράσεων των υλικών συσκευασίας με τα τρόφιμα,.
Από το 2019 είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών». Έχει δημοσιεύσει 37 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (h-index: 15), διάφορα κεφάλαια σε βιβλία και τόμους και έχει περισσότερες από 1000 ετεροαναφορές. Επιπλέον, συμμετείχε σε 15 ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος σε 10 από αυτά.

Τελευταία ενημέρωση, Μάιος 2023

Διεύθυνση: Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24
Ιδιότητα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδικότητα :Τεχνολογία Κρέατος & Αλιευμάτων
Βιογραφικό Σημείωμα: Συνημμένο Αρχείο
Τηλέφωνο: 2310991640