Κολέτσου Γεωργία

Koletsou

Η Κολέτσου Γεωργία είναι μόνιμος υπάλληλος του Α.Π.Θ. ως Τεχνικός (ΤΕ).
Σπούδασε Εργοδηγός Χημικός σε Δημόσια Τεχνική Σχολή και αποφοίτησε το 1979.
Εργάστηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σχολή Τεχνολόγων Τροφίμων συμμετέχοντας στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων της Σχολής , Οργανική και Ανόργανη Χημεία , Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων, με εποχιακές συμβάσεις (1983-1984).
Εργάστηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. ως Τεχνικός-Εργοδηγός Χημικός με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (1985-1987) στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Βελτίωσης Ποιότητας Γάλακτος (Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ΕΟΚ και Υπ. Γεωργίας). Αντικείμενο της ήταν η διεξαγωγή χημικών αναλύσεων  δειγμάτων αγελαδινού, αιγοπρόβειου γάλακτος και προϊόντων γάλακτος γαλακτοβιομηχανιών στα πλαίσια ελέγχου και μελέτης της ποιότητας του γάλακτος από το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας.
Το 1987 διορίστηκε ως υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΔΕ)-Τεχνικός Εργοδηγός Χημικός, και από το 1995 κατετάγη σε μόνιμη θέση ενταγμένη στον κλάδο Τεχνικός (ΤΕ). Απασχόληση της είναι η συμμετοχή και προετοιμασία στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών των προπτυχιακών μαθημάτων του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Ανάλυση Τροφίμων, Τεχνολογία Γάλακτος, Βιοχημεία Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων. Επίσης η συμμετοχή σε χημικές αναλύσεις δειγμάτων προϊόντων στα πλαίσια των αναγκών του Τομέα.

Διεύθυνση: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Ιδιότητα: TE-Τεχνικός 

Τηλέφωνο: 2310991672 

Address: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Status: TE-Τεχνικός 

Telephone: 2310991672